กิจกรรม CRAVA Dare to Dream Dare to Be ตอนพิเศษ “Cuni Vet”

มื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม CRAVA Dare to Dream Dare to Be ตอนพิเศษ “Cuni Vet” ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ กล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อจุดประกายความคิดของให้กับน้องๆ เยาวชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความกล้าและความฝัน อยากศึกษาต่อเป็นสัตวแพทย์ในอนาคตและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 30 คน

โครงการนี้มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้รู้จักวิชาชีพสัตวแพทย์และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานของสัตวแพทย์ พร้อมส่งมอบความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นไปที่กระต่าย และแฮมสเตอร์ จากคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสัตวแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษจากโรงพยาบาลสัตว์ Animal Space Exotic Pet Hospital โดยภายในงานได้จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับน้องๆ เช่น การดูแลสัตว์และหลักสวัสดิภาพสัตว์เบื้องต้น การฝึกจับบังคับและตรวจร่างกายสัตว์เบื้องต้น รวมทั้งการป้อนยาและป้อนอาหารในกระต่ายและแฮมสเตอร์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์และสัตวแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรชัย ซัพพลาย และรายการเพื่อนรักสัตว์เอ้ย จากสาระแนชาแนล (Saranair Channel) ที่ได้เชิญคุณวิลลี่ แมคอินทอช และคุณเกียรติศักดิ์ อุดมนาค หรือเสนาหอย มาร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งสอดแทรกความสนุกสนานและความบันเทิงตลอดทั้งงาน

กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างมิตรภาพ รอยยิ้ม ความทรงจำดีๆ ระหว่างเพื่อนๆ พี่น้องและคณาจารย์ รวมถึงได้มุมมองและประสบการณ์ที่แปลกใหม่กลับไปอีกด้วย