ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ (ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ) และนักวิทยาศาสตร์ (ป.โท)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+