5 ตุลาคม 2562 : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม roadshow แนะแนวการศึกษา “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์” ในงาน Nursing expo 2019

5 ตุลาคม 2562 : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม roadshow แนะแนวการศึกษา “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์” ในงาน Nursing expo 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม roadshow แนะแนวการศึกษา “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์” ในงาน Nursing expo 2019 ณ ตึก IT Square ชั้น 2 งานนี้จัดขึ้นโดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหลายสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์ >>> https://www.facebook.com/nurse.pccms/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+