20 กันยายน 2562 : Kaname Miura Graduate School of Natural Science & Technology เข้าพบเพื่อร่วมหารือในการทำวิจัยร่วมกันในหัวข้อ Evaluation of Optical bone densitometry, the clinical trial for screening osteoporosis.

20 กันยายน 2562 : Kaname Miura Graduate School of Natural Science & Technology เข้าพบเพื่อร่วมหารือในการทำวิจัยร่วมกันในหัวข้อ Evaluation of Optical bone densitometry, the clinical trial for screening osteoporosis.

วันที่ 20 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และอาจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย ให้การต้อนรับ Kaname Miura Graduate School of Natural Science & Technology, Division of Mechanical Science and Engineering, Kanazawa University, Kanazawa, Japan and Department of Biological Engineering, Faculty of Engineering เข้าพบเพื่อร่วมหารือในการทำวิจัยร่วมกันในหัวข้อ Evaluation of Optical bone densitometry, the clinical trial for screening osteoporosis.
โดยใช้เพียงแสง infrared เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองกระดูกพรุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นในอนาคต

ในโอกาสนี้ Kaname Miura ยังให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ Evaluation of Optical bone densitometry: preliminary clinical study ร่วมกับอาจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะแพทย์ฯ ชั้น 4 มุม A อาคารบริหาร 2 ตึก CAT

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+