ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก IMEAc (ตามเกณฑ์ WFME) และจากแพทยสภา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก IMEAc (ตามเกณฑ์ WFME) และจากแพทยสภา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก IMEAc (ตามเกณฑ์ WFME) และจากแพทยสภา โดยเป็นความร่วมมือกับ University College London (UCL) มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 10 ของโลก และเครือข่ายสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก พร้อมด้วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ และรู้จักคิดค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ สนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยมีกำหนดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นี้ เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (www.facebook.com/CRAPCCMS)

กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
13.30 – 14.10 น. แถลงข่าว เปิดตัว “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร และโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดย
1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2) ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล
คณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3) พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
14.10 – 14.20 น. ถาม-ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
14.20 – 14.30 น. ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+