12-14 กันยายน 2562 : หลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงานรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019)

12-14 กันยายน 2562 : หลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงานรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019)

12-14 กันยายน 2562 หลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงานรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019) โดยมี พลอากาศตรี นพ.สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 150 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการใช้เทคโนโลยีรังสีในงานรังสีรักษา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตจากการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไป ภายในงานพบกับการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ คอร์สฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ในงานรังสีรักษา และการจัดแสดงเครื่องมือและผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบไปด้วยแพทย์รังสีรักษา นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจในด้านรังสีรักษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+