ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอธนโชติ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอธนโชติ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอธนโชติ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล Poster of Distinction และ Travel Grant ในงานประชุมระดับนานาชาติ International Digestive Disease Forum (IDDF) 2019 ที่ฮ่องกง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+