รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร ร่วมเสวนาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562”

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร ร่วมเสวนาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562"

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ได้รับเชิญจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+