ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า, นายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธุ์, และนายแพทย์รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวดมี 3 ผลงานซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize ทั้ง 3 ผลงาน และ Special Prize 1 ผลงาน ดังนี้

1. ผลงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางในการผ่าตัดข้อศอกและท่อนแขนส่วนบน New Position Setting Tools for Elbow and Distal Arm Surgery โดย นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize และ Special Prize
2. ผลงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์พยุงคอและศีรษะแบบปรับได้ Customized Sternal – Occipital – Mandibular immobilization (SOMI) Brace โดย นายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธุ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize
3. ผลงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ดามนิ้วมือชนิดปรับองศาได้ New Adjustable Finger Braces โดย นายแพทย์รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ดร.ดนุพล นันทจิต หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และน.ส.ศิรินทิพย์ บุญมีพิพิธ นักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเดินทางไปกับทีมแพทย์นักประดิษฐ์ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สาธารณรัฐเกาหลีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้บริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาผลงานมาโดยตลอด โดยในปี 2560 ก็ได้ส่งผลงานนวัตกรรมของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เข้าร่วมประกวด 1 ผลงานและได้รับรางวัลเหรียญทองเช่นกัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+