โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์ การดำเนินการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ สร้างความคุ้ยเคยและความสนิทสนมกับนักศึกษารุ่นพี่ในชั้นปีที่ 2 ก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+