ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือไทย-จีน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านแพทยศาสตร์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว  จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือไทย-จีน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนาย Li Xiao kun ประธานมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว (Wenzhou Medical University) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวในมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านแพทยศาสตร์ และการวิจัยด้านพัฒนายาต่างๆในประเทศจีน โดยมีกรอบแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านแพทยศาสตร์ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งฝึกงานในอนาคต พร้อมกันนี้ ทางคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เพื่อเจรจาความร่วมมือการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนจีนเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งได้เข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกและแผนจีนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อนำเอาวิทยาการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+