ประกาศคณะแพทยศาสตร์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+