ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) สำหรับผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

รายละเอียด

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+