ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานธุรการและเลขาแพทย์

รายละเอียด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+