Download

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง หน่วยเวชภัณ์กลาง

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร