คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
27 ก.พ. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS๖๔ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
20 พ.ย. 2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
14 ก.ค. 2563
ประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ปีการศึกษา 2563
26 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563