คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
15 มิ.ย. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ ๔ รับตรงอิสระ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
10 มิ.ย. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TACS64 รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
9 มิ.ย. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ ๔ รับตรงอิสระ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
15 พ.ค. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ระบบ TCAS64 รอบที่ ๒ โควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
1 พ.ค. 2564
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ระบบ TCAS รอบที่ ๔ รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
27 ก.พ. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS๖๔ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
1 ก.พ. 2564
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
20 พ.ย. 2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
14 ก.ค. 2563
ประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ปีการศึกษา 2563
1 2