บทความสุขภาพ รณรงค์การเลิกเหล้า จากนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์