ติดต่อเรา

สำนักงานราชวิทยาลัย

906  ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อ 0 2576 6000

 

เบอร์ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โทร 0 2576 6600
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร 0 2576 6600 ต่อ 8477 , 8481 , 8485
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โทร 0 2576 6600 ต่อ 8475 , 8525
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิกส์การแพทย์ โทร 0 2576 6600 ต่อ 8483

คณะพยาบาลศาสตร์ โทร 0 2105 4669 ต่อ 8221

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ โทร 0 2576 6000 ต่อ 8245 , 8246

โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทร 06 4585 5267


แผนที่