ผลงานวิจัย

2019

 

Advances in immune checkpoint inhibitors for bone sarcoma therapy
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Premalignant lesions of cholangiocarcinoma: characteristics on ultrasonography and MRI
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Female-restricted syndromic intellectual disability in a patient from Thailand
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)

2018

 

Virus Research : H1N1 seasonal influenza virus evolutionary rate changed over time
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Agreement of self – and physician‑collected samples for detection of high‑risk human papillomavirus infections in women attending a colposcopy clinic in Thailand
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Acceptability of Self-Sample Human Papillomavirus Testing Among Thai Women Visiting a Colposcopy Clinic
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Ultrasound screening for cholangiocarcinoma could detect premalignant lesions and early-stage diseases with survival benefits
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Role of quantitative hepatitis B surface antigen in predicting inactive carriers and HBsAgseroclearance in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Comparison of efficacy of meperidine and fentanyl in terms of pain management and quality of life in patients with cervical cancer receiving intracavitary brachytherapy: a double-blind, randomized controlled trial
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
A population-based study of cervical cytology findings and human papillomavirus infection in a suburban area of Thailand
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
The effect of biological heterogeneity on R-CHOP treatment outcome in diffuse large B-cell lymphoma across five international regions.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Disruption of endocytic trafficking protein Rab7 impairs invasiveness of cholangiocarcinoma cell.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Andrographis paniculata Diterpenoids Protect against Radiation-Induced Transformation in BALB/3T3 Cells.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Screening method for Staphylococcus aureus identification in subclinical bovine mastitis from dairy farms.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Ultrasound Surveillance for Cholangiocarcinoma in an Endemic Area Provided Survival Benefit.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Common Molecular Subtypes Among Asian Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Detection and drug resistance profile of Escherichia coli from subclinical mastitis cows and water supply in dairy farms in Saraburi Province, Thailand.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Clinical Parameters following Multiple Oral Dose Administration of a Standardized Andrographis paniculata Capsule in Healthy Thai Subjects.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Comparison of CT images with average intensity projection, free breathing, and mid-ventilation for dose calculation in lung cancer.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Generation of free radical intermediates from traditional medicine herbal extracts.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Evaluation of Dosimetic Characteristics of Electronic Portal Imaging Device (EPID) for Flattening Filter Free (FFF) Beams.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
Codon usage of HIV regulatory genes is not determined by nucleotide composition.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
TCIA Imaging Database for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Patients Treated With Radiotherapy.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการปฎิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยไตวายที่ได้รับการล้างไตทางหน้าท้องแบบต่อเนื่อง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในผู้ใหญ่ที่มีภาวะเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหืดอายุ 1-6 ปี
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขทักษะชีวิตด้านสุขภาพทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)
ปัจจัยทำนายการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (Read more…)