ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ Jeff – หัฏฐภาคย์ ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ Jeff - หัฏฐภาคย์ ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติอีกท่านหนึ่ง Jeff – หัฏฐภาคย์ ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย (People’s Choice Higher Degree Thesis Competition) ที่ Monash University, Australia

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+