คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคผ้าห่ม 100 ผืน ตุ๊กตา ของเล่น และหนังสือต่างๆ ให้น้องนักเรียนระดับประถมฯ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคผ้าห่ม 100 ผืน ตุ๊กตา ของเล่น และหนังสือต่างๆ ให้น้องนักเรียนระดับประถมฯ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยที่รพ.หลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เลยถือโอกาสจัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคผ้าห่ม 100 ผืน ตุ๊กตา ของเล่น และหนังสือต่างๆ ให้น้องนักเรียนระดับประถมฯ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ร้อยละ 70

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+