18 มกราคม 2562 : คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่ โรงพยาบาลท้องถิ่น จ.กำแพงเพชร

18 มกราคม 2562 : คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่ โรงพยาบาลท้องถิ่น จ.กำแพงเพชร

เมื่อบ่ายวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ ดร.สมชาย อัศวเศรณีประธานรุ่นที่ 1 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ อดีต สส.จังหวัดกำแพงเพชร และดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ได้นำอุปกรณ์การแพทย์ เครื่อง EKG Monitor (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) มามอบให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย โรงพยาบาลลานกระบือ จำนวน 4 เครื่อง โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 1 เครื่อง โรงพยาบาลบึงสามัคคี 1 เครื่อง และโรงพยาบาลปางศิลาทอง 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 7 เครื่อง มูลค่า 490,000 บาท โดยเครื่อง EKG Monitor มีประโยชน์ คือ สามารถช่วยติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ความเข้มของออกซิเจนในเลือด ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี\

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+