นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2561

15 กันยายน 2561: นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม​รับน้อง​ประชุมเชียร์​ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ของแต่ละคณะและส่วนงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ ​ณ​ อาคารอเนกประสงค์​ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต​ศาลายา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561

ทั้งนี้ นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร รางวัล Zero Sotus Award 2018 ที่มาจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียงและร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัดสินโดยคณะกรรมการและได้รับคัดเลือกเพียง 7 คณะเท่านั้นที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+