สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้แทนราษฎร และผู้แทนนักเรียน จำนวน 22 คน เฝ้ารับพระราชทาน ถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย ยาพระราชทาน และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าถุง ,ผ้าขาวม้า, ผ้าขนหนู แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ข้าวสวยพร้อมทาน 10 กระป๋อง,อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ชุด บริเวณพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม ทับบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลังคาเรือน บ้านได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลังคาเรือน มีราษฎรเสียชีวิต 8 คน ในเบื้องต้น ทางจังหวัดน่าน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อพยพราษฎรผู้ประสบภัย ออกจากบ้านห้วยขาบ จำนวน 253 คน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวจากโรงเรียนบ้านสว้า แล้วย้ายไปยังวัดสว้า และศูนย์พัฒนายั่งยืน 1 ตำบลดงพญา พร้อมกันนี้ทางจังหวัดน่าน เตรียมก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว จำนวน 60 ห้อง ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจ และให้สามัคคีกัน อย่ายอมแพ้ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ดินโคลนถล่ม พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ออกหน่วยแพทย์เพื่อตรวจรักษาราษฎรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอบ่อเกลือ มีราษฎรเข้ารับการรักษา จำนวน 152 คน โดยส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ และระบบทางเดินหายใจ

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ฐานะยากจน ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง เฝ้า เพื่อขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งป่วยเป็นโรคไตวาย และโรคไทรอยด์ จำนวน 2 คน เพื่อนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+