การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม – https://www.geneticsociety.or.th

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+