รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 (Update ประกาศเพิ่มเติม)

ด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561
จึงกำหนดรายละเอียดจำนวนการรับเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการรับสมัครและหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกตามประกาศแนบท้าย

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

สมัครออนไลน์ได้ที่ : admission.pccms.ac.th/Sono

Phone : 02-576-6000 กด 0 ติดต่อโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์
Mobile : 06-2882-3200 (วันและเวลาราชการ)
E-mail :  [email protected]
Facebook fanpage : Sonographer school CRA

ประกาศเพิ่มเติม    – ขยายเวลารับสมัคร –   ดาวน์โหลด ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร

ระเบียบปฏิบัติในการสมัคร

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+