ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเฟื่องทอง มธุรชน ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดับนานานชาติ จำนวน 2 รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเฟื่องทอง มธุรชน ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดับนานานชาติ จำนวน 2 รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเฟื่องทอง มธุรชน ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดับนานานชาติ จำนวน 2 รางวัล

สังกัดหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จากผลงานเรื่อง New conceptual design of retractable operating table.

ในการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ COEX Exhibition hall ศูนย์นิทรรศการ COEX Korea Exhibition Center ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

จัดโดย… สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ Korea Invention promotion Association (KIPA) เพื่อนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ

ซึ่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากประเทศไทย จาก 20 หน่วยงาน และมีจำนวน 101 ผลงาน เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมร่วมกับชาติต่างๆ รวม 355 ผลงาน

รางวัลที่ได้รับ มีจำนวน 2 รางวัล คือ

  1. Gold prize จาก Seoul International Invention Fair 2017
  2. The Best Invention จาก FIRI Award 2017 (IRAN)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+