ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะข้าราชการของจังหวัดหนองคายร่วมมอบด้วย

จากนั้นเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
1.นายคำพันธ์ สมบัติยิ่ง อายุ 96 ปี ป่วยด้วยโรคต้อหิน และไม่เข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี ทำให้ดวงตาสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้าง
2.นางบ่อ สมบัติยิ่ง อายุ 76 ปี ป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โอกาสนี้ได้ประสานงานให้ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำเข็มขัดช่วยพยุงมามอบให้แก่ผู้ป่วย เพื่อนำไว้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

จังหวัดหนองคาย มีสภาวะอากาศหนาวเย็น จากความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้น ที่ป่าเขาจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัด ในบางพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา: งานกิจการพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+