ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารคลังพัสดุ CAT โกดัง 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563 รอบ 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานธุรการและเลขาแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักโภชนาการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานโภชนาการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานธุรการและเลขาแแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานศูนย์สุขภาพสตรี

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์ฯ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563 (รอบที่ 2 )

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัด โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (พยาบาลสัตว์), ผู้ช่วยสัตวแพทย์, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักโภชนาการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานโภชนาการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา

 

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 และ 2564 อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ

รับสมัครแทพย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาศัลยศาสตร์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาอายุรศาสตร์

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชบำบัดวิกฤติ ประจำงานอายุรกรรม ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำงานศัลยกรรมและวิสัญญี ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำงานอายุรกรรม ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง เภสัชกรใช้ทุน จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เพื่อพัฒนาบุคคากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รับสมัคร นักศึกษาทันตแพทย์เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2563        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 8 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา (โรคหลอดเลือดสมอง)

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Hospitallist

รับสมัครแพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ Geriatric Medicine)

รับสมัครแพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชบำบัดวิกฤติ

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Hospitalist

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครแพทย์ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563 (รอบที่ 2)

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพรีคลินิก ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานรังสีวินิจฉัย      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 2 สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเซลล์วิทยา) สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ งานนธุรการและบริหารงานทั่วไป     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดฝ่ายพัสดุ งานบริหารสัญญาพัสดุและครุภัณฑ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่ง วิศกรเครื่องกล สังกัด ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ งานออกแบบระบบวิศวกรรมอาคาร     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด)        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Cardiothoracic Technologist) สังกัดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายโครงการตามพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานหน่วยแพทย์พระราชทานและผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ ฝ่ายโครงการตามพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่ง พยาบาลบริหารความเสี่ยง สังกัด งานความเสี่ยงทางการแพทย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 มกราคม 2563

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและบริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร) สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 27 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ทบทวนการใช้ทรัพยากรและประเมินค่ารักษาพยาบาล) สังกัด หน่วยทบทวนการใช้ทรัพยากร งานเวชระเบียน เวชสถิติ สิทธิประโยชน์ ทบทวนการใช้ทรัพยากร และผู้ป่วยสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 มกราคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารกลางและสารบรรณ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 มกราคม 2563

ตำแหน่ง พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ สังกัด งานควบคุมบริหารการติดเชื้อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่ง นักชีวสถิติการแพทย์ (Biostatistician) สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 มกราคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 มกราคม 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (โครงการความร่วมมือ University College London, UK) สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 มกราคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 มกราคม 2563

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ) สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานธุรการและเลขาแพทย์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 มกราคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 ธันวาคม 2563

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติเและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานเภสัชกรรม (ขยายเวลาการรับสมัคร) สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเภสัขกรรมและเวชภัณฑ์กลาง    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 27 ธันวาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 27 ธันวาคม 2563

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เภสัชกร (ทะเบียนยา) สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิต สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการประกันคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิยาศาสตร์ (ปริญญาโท)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+