รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2)

รายละเอียด
ใบสมัครทุนการศึกษาปริญญาเอก 60 พรรษา
หนังสือรับรองความเหมาะสมในการสมัครทุนการศึกษาปริญญาเอก 60 พรรษา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+