กิจกรรม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยคลังเนื้อเยื่อ

ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร