กิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมอบรมทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ในโครงการ “สติ๊กเกอร์ปันน้ำใจ ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง” และส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอเชิญนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมอบรมทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ในโครงการ “สติ๊กเกอร์ปันน้ำใจ ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง” และส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ++ผลงานที่ได้รับรางวัล จะนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบทุนผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์++ ลงทะเบียนรับสมัคร: https://bit.ly/2Iw0WLc รายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน: https://bit.ly/2Zy6KJA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06-4585-5267

นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลทางชีวกลศาสตร์ ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทย

นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลทางชีวกลศาสตร์ ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญทางชีวกลศาสตร์ประจำทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลทางชีวกลศาสตร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้กับโค้ชและนักกีฬา โดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทย พบ ออลสตาร์เกาหลี ซึ่งจากการศึกษาและเก็บสถิติครั้งนี้ฟอร์มการตบของ อรอุมา สิทธิรักษ์ เป็นหนึ่งในท่าที่สมบูรณ์แบบที่สุด เมื่อวันที่ 5 แมษายน 2562 เวลา 12.00 น. ที่ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา และ วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับเชิญเป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับเชิญเป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

28 มีนาคม 2562 : คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ หัวข้อ "การเขียนข้อเสนอโครงการในบริบททุนสมัยใหม่และการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน สกว. "

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการในบริบททุนสมัยใหม่และการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน สกว. ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ในด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการในบริบททุนวิจัยสมัยใหม่ รวมถึงการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.และหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ได้ทุนวิจัยพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่จากสกว. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

28 มีนาคม 2562 : คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

25 มีนาคม 2562 :  คณะพยาบาลศาตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

21-23 มีนาคม พ.ศ.2562  โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน 3 วัน วันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมี พญ.ลักษณะพรรณ เจริญวิศาล และ นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

20 มีนาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการ "การจัดการความรู้ Knowledge Management(KM) สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ"

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้ Knowledge Management(KM) สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ เพื่อองค์กรเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 😃

20 มี.ค. 2562  ดร.รังสินี มหานนท์ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) หัวข้อ “Periodontitis: “War and Peace”

20 มี.ค. 2562 ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.รังสินี มหานนท์ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างยิ่งที่สละเวลามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) หัวข้อ “Periodontitis: “War and Peace” แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกิจกรรม Topic Review ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึก และทันตแพทย์จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย