รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 16 อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 17 เมษายน 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1.2 การรับด้วย Porfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portforlio ชื่อโครงการย่อย โครงการเพชรจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ…

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ชื่อโครงการย่อย โครงการเพชรจุฬาภรณ์

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ….

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  รอบที่ 1.2 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1.2 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถสมัครได้ที่ >> https://hdsadmission.info/ รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://hdsadmission.info/ หรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่เบอร์ 02-576-6640 อีเมล์ >> [email protected] Facebook >> https://www.facebook.com/HealthDataSci/

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1.1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ….

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ….